Vnútorné vybavenie

fefco-0900m

Ide najmä o doplnky obalov, ako sú vložky, mriežky, separačné priehradky, fixácie a pod. Vnútorné vybavenie má za úlohu nielen oddeľovať výrobky v rámci krabice, ale ich aj chrániť pred poškodením.

Vnútorné vybavenie je možné do krabice vložiť bez akejkoľvek fixácie, alebo pre lepšiu a stabilnejšiu ochranu po bokoch prilepiť, prípadne upevniť svorkami.

Pre konkrétne možnosti nás kontaktujte, maximálne sa prispôsobíme vašim požiadavkám.