Katalóg ECMA

ECMA je skratka pre European Carton Makers Associations (európske asociácie  zamerané na výrobu kartónov) a ide o organizáciu, ktorá podobne ako FEFCO štandardizuje a sprehľadňuje výrobu kartónov.

Na rozdiel od FEFCO sa však ECMA zameriava výhradne na obaly hladkej lepenky, prevažne skladačky.

katalog-ecma

Organizácia má sídlo v holandskom Hágu a ďalšie pracovisko v Bruseli. Okrem toho, že poskytuje európskemu kartónovému priemyslu v oblasti skladačkových obalov z hladkej lepenky dynamickú obchodnú sieť, ponúka výrobcom aj katalóg kódov jednotlivých obalov, čím zjednodušuje a zrýchľuje samotnú výrobu.

ECMA reprezentuje 500 výrobcov kartónov takmer v každej krajine Európskeho hospodárskeho priestoru a sústredí sa v nej 70 % celkového objemu výroby kartónov z hladkej lepenky.

Náš Tip: K obalom vám vyrobíme klasické informačné  letáky, ale aj nadrobno poskladané príbalové letáky vhodné aj do tých najmenších farmaceutických alebo kozmetických krabičiek. Zabezpečíme tlač povinnej informácie v zákonom stanovenom formáte.

Katalóg štýlov skladačiek z hladkej lepenky

ECMA svoj katalóg prvýkrát vydala v roku 1967 a odvtedy sa považuje za referenčný štandard pre návrhy obalov z hladkej lepenky a ich konštrukčných riešení.

V roku 2009 prvýkrát vyšla jeho vylepšená elektronická verzia a v súčasnosti katalóg obsahuje:

  • aktualizované návrhy štýlov a aktualizované čísla kódov (pôvodné štvorčíselné označenie nahradilo 8-číselné označenie, k zmene číslovania došlo pre potrebu doplnenia ďalších parametrov, ktoré v starom spôsobe označovania chýbalo);
  • obaly sa delia do skupín podľa písmen (A, B, C, D, E, F, X);
  • pri nákresoch sa využívajú symboly ako A (dĺžka), B (šírka), H (výška);
  •  oproti staršej verzii sa zaviedli symboly označujúce jednotlivé typy čiar;
  • spôsob skladania škatúľ je vysvetlený zrozumiteľnejšie a prehľadnejšie (uvádza sa tiež, či je skladanie automatické alebo manuálne);
  • digitálna verzia katalógu zároveň umožňuje používateľom prehľadnú orientáciu v texte
  • a vďaka interaktívnemu rozhraniu si každý môže zobraziť postupnosť skladania najbežnejších štýlov skladačiek;
  • obsahuje tiež odkazy na dôležité tituly v kartónovom priemysle v pdf formáte;
  • katalóg bol zároveň preložený do piatich svetových jazykov.

Katalóg ECMA kódov

 


Veľmi dôležitým prvkom v katalógu je možnosť exportu všeobecných nákresov do formátu, ktorý podporujú CAD/CAM programy. Používatelia tiež môžu nahrať vlastné návrhy a spraviť si z elektronickej verzie katalógu výnimočné médium na reklamné a vzdelávacie účely.