Pravidlá používania cookies

Informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov, spoločnosť Tlačiareň Bardejov, s.r.o., so sídlom Duklianska 19, 085 01 Bardejov, IČO: 36 45 01 89, IČ DPH: SK2020026657, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel Sro, vložka 10667/P, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité s cieľom:
 • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
 • fungovanie webových stránok.

 

 1. Zber cookies s cieľom uvedeným v ods. 1 sa považuje za spracovanie osobných údajov. Také spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

 

 1. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možné buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takému zberu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa námietku podľa čl. 21 Nariadenia, zaslaním správy na e-mailovú adresu office@tlaciarenbardejov.sk. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované iba v čase nevyhnutnom na fungovanie webu.

 

 1. Ak subjekt vznesie námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných na fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

 

 1. Cookies, ktoré sa zbierajú s cieľom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

 

 1. Cookies sa ukladajú v čase, ktorý je uvedený ďalej pri jednotlivých typoch cookies.

 

 1. Zhromaždené súbory cookies sú spracované ďalšími sprostredkovateľmi:
 • služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

 1. Cookies súbory sú následne sprostredkovateľmi spracované tak, že:
 • službou Google Analytics: Ide o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci/-čky tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. 
 • Súbory cookie, ktoré používa služba Google Analytics, umožňujú  sledovať tieto informácie o návštevníkoch:
  • Miesto: krajina, región, mesto, 
  • Dátum a čas žiadosti (návštevy webového sídla)
  • Názov prezeranej stránky (Page Title)
  • Adresu URL prezeranej stránky (Page URL)
  • Adresu URL stránky prezeranej pred aktuálnou stránkou (Referrer URL)
  • Rozlíšenie obrazovky na zariadení používateľa
  • Miestny čas v časovom pásme návštevníka
  • Súbory, na ktoré používateľ klikol a ktoré stiahol (Download)
  • Odkazy na externú doménu, na ktoré používateľ klikol (Outlink)
  • Čas vygenerovania stránok – čas, ktorý server potrebuje na vygenerovanie webových stránok a návštevník na ich stiahnutie (Page speed)
  • Hlavný jazyk v prehliadači (Accept-Language header)
  • Verzia prehliadača, doplnky prehliadača (pdf, flash, Java,…), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia (User-Agent header)
  • Jazyk navštívenej stránky
  • Kampane
  • Vyhľadávania na webovom sídle
  • Podujatia

 

 1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • požadovať od Prevádzkovateľa informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva,
 • vyžiadať si u Prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie,
 • požadovať od Prevádzkovateľa výmaz týchto osobných údajov – Prevádzkovateľ výmaz urobí, ak výmaz nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

 

 

 

Názov  Typ COOKIE EXPIRAČNÁ DOBA Účel Prístup k informáciam
Označenie
_ga Analytická,Trvalé Cookie 2 roky od nastavenia / update Používa sa na rozlíšenie jednotlivých užívateľov. Cookie je obnovený po každom zaslaní dát na Google Analytics. Google Analytics
_gid Analytická, Dočasné Cookie 24 hodín Používa sa na rozlíšenie jednotlivých session (návštev). Cookie je obnovený po každom zaslaní dát na Google Analytics. Google Analytics
_gat Analytická, Dočasné Cookie 1 minúta od nastavenia / update Slúži na obmedzenie počtu požiadaviek zber Google Analytics
PHPSESSID Technická, Dočasné Cookie Po zavretí prehliadača, cookies zanikne Ukladá jednoduchú správu pri odoslaní formulára, ktorý sa môže zobraziť na inej stránke.

Ak je napríklad dotazovací formulár vyplnený nesprávne, správa sa uloží a predloží používateľovi, aby uviedla chyby v podaní

Systémová cookies, neukladá osobné informácia

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom cookies

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov, Tlačiareň Bardejov, s.r.o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov, IČO: 36 45 01 89, IČ DPH: SK2020026657, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel Sro, vložka 10667/P, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité s cieľom na zhromažďovanie údajov o tom, ako používate naše stránky.

 

 1. Použitie cookies s cieľom uvedeným v ods. 1 sa považuje za spracovanie osobných údajov. Také spracovanie je možné na základe vami udeleného súhlasu, také spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

 

 • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu na vyššie uvedené účely a je aktivované iba na základe súhlasu návštevníka.

 

 1. Cookies sa ukladajú v čase, ktorý je uvedený ďalej pri jednotlivých typoch cookies.

 

 1. Zhromaždené súbory cookies sú spracované ďalšími sprostredkovateľmi:
 • služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
  1. Zozbierané súbory cookies sú následne sprostredkovateľmi spracované tak, že:
 • službou Google Analytics: Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie údajov o tom, ako používate naše stránky. Tieto informácie využívame na zostavovanie správ a pomáhajú nám zlepšiť naše stránky, urobiť ich prívetivejšie pre používateľov a sledovať, či fungujú správne. Tieto súbory cookie zhromažďujú údaje v anonymnej forme o vašej aktivite na našich stránkach, vrátane podstránok, ktoré navštívite a o tom, z ktorej internetovej stránky na naše stránky prichádzate. Súbory cookie v tejto kategórii môžu nastavovať naše stránky alebo domény tretích strán.
 • službou Facebook Pixel: Pre marketingové účely. Údaje, ktoré sa takto zbierajú sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.

 

 1. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním späť,
 • požadovať od Prevádzkovateľa informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva,
 • vyžiadať si u Prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie,
 • požadovať od Prevádzkovateľa výmaz týchto osobných údajov – Prevádzkovateľ výmaz urobí, pokiaľ výmaz nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa,
 • vykonať svoje právo na prenositeľnosť údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

 

Typ Názov Účel Exspirácia Prístup k informáciám
Analytická,

dočasná cookies

_gat Slúži na obmedzenie počtu požiadaviek zberu dát (used to throttle the request rate). 1 minúta od nastavenia / update Google Analytics
Analytická, Trvalá cookies

 

_ga Používa sa na rozlíšenie jednotlivých užívateľov. Cookie je obnovený po každom zaslaní dát na Google Analytics 2 roky od nastavenia / update Google Analytics
Analytická,

dočasná cookies

_gid
Používa sa na rozlíšenie jednotlivých session (návštev). Cookie je obnovený po každom zaslaní dát na Google Analytics.
24 hodín Google Analytics