Pravidlá používania cookies

Pravidlá používania cookies

Informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov, spoločnosť Tlačiareň Bardejov, s. r. o.,
  Duklianska 19, 085 01 Bardejov, ORSR Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 10667/P, IČO: 2020026657, IČ DPH: SK2020026657, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité s cieľom:
 • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
 • fungovanie webových stránok.

 

 1. Zber cookies s cieľom uvedeným v ods. 1 sa považuje za spracovanie osobných údajov. Také spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

 

 1. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možné buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo v tzv. „cookie lište“ pri prvej návšteve webu a neskôr v pätičke webu, alebo je možné vzniesť proti takému zberu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa námietku podľa čl. 21 Nariadenia, zaslaním správy na e-mailovú adresu office@tlaciarenbardejov.sk. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované iba v čase nevyhnutnom na fungovanie webu.

 

 1. Ak subjekt vznesie námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných na fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

 

 1. Cookies, ktoré sa zbierajú s cieľom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

 

 1. Cookies sa ukladajú v čase, ktorý je uvedený ďalej pri jednotlivých typoch cookies.

 

 1. Zhromaždené súbory cookies sú spracované ďalšími sprostredkovateľmi:
 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
 • The Rocket Science Group, LLC675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland
 • Vimeo.com Inc, 555 West 18th Street New York, NY 10011, United States

 

 1. Cookies súbory sú následne sprostredkovateľmi spracované tak, že:
 • službou Google Analytics: Ide o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci/-čky tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. 
 • Súbory cookie, ktoré používa služba Google Analytics, umožňujú  sledovať tieto informácie o návštevníkoch:
  • Miesto: krajina, región, mesto, 
  • Dátum a čas žiadosti (návštevy webového sídla)
  • Názov prezeranej stránky (Page Title)
  • Adresu URL prezeranej stránky (Page URL)
  • Adresu URL stránky prezeranej pred aktuálnou stránkou (Referrer URL)
  • Rozlíšenie obrazovky na zariadení používateľa
  • Miestny čas v časovom pásme návštevníka
  • Súbory, na ktoré používateľ klikol a ktoré stiahol (Download)
  • Odkazy na externú doménu, na ktoré používateľ klikol (Outlink)
  • Čas vygenerovania stránok – čas, ktorý server potrebuje na vygenerovanie webových stránok a návštevník na ich stiahnutie (Page speed)
  • Hlavný jazyk v prehliadači (Accept-Language header)
  • Verzia prehliadača, doplnky prehliadača (pdf, flash, Java,…), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia (User-Agent header)
  • Jazyk navštívenej stránky
  • Kampane
  • Vyhľadávania na webovom sídle
  • Podujatia
 • službou Facebook Pixel (Meta Platforms Ireland Limited): Ide o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci/-čky tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. 
 • Súbory cookie, ktoré používa služba Facebook Pixel (Meta Platforms Ireland Limited), umožňujú  sledovať tieto informácie o návštevníkoch:
  •  Externé ID
  •  Miesto: krajina, región, mesto
  •  Telefónne číslo
  •  Emailová adresa
  •  Pohlavie
  •  Dátum narodenia
  •  Miestny čas návštevníka
  •  Súbory, na ktoré používateľ klikol a ktoré stiahol
  •  Odkazy na externú doménu, na ktoré používateľ klikol
  • Čas vygenerovania stránok – čas, ktorý server potrebuje na vygenerovanie webových stránok a návštevník na ich stiahnutie (Page speed)
  • Hlavný jazyk v prehliadači (Accept-Language header)
  • Verzia prehliadača, doplnky prehliadača (pdf, flash, Java,…), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia (User-Agent header)
  • Jazyk navštívenej stránky
  • Kampane
  • Vyhľadávania na webovom sídle
  • Podujatia
  • Dátum a čas žiadosti (návštevy webového sídla)
  • Názov prezeranej stránky (Page Title)
  • Adresu URL prezeranej stránky (Page URL)
  • Adresu URL stránky prezeranej pred aktuálnou stránkou (Referrer URL)
  • Rozlíšenie obrazovky na zariadení používateľa

 

 1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • požadovať od Prevádzkovateľa informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva,
 • vyžiadať si u Prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie,
 • požadovať od Prevádzkovateľa výmaz týchto osobných údajov – Prevádzkovateľ výmaz urobí, ak výmaz nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies, ktorých aktuálny zoznam (názov, doména, popis, trvanie, typ) si môžete pozrieť pri úvodnom nastavení povolení zberu súborov cookies alebo dodatočne po kliknutí na nástroj pre správu cookies v pätičke webu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom cookies

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov, Tlačiareň Bardejov, s.r.o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov, IČO: 36 45 01 89, IČ DPH: SK2020026657, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel Sro, vložka 10667/P, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité s cieľom na zhromažďovanie údajov o tom, ako používate naše stránky.
 1. Použitie cookies s cieľom uvedeným v ods. 1 sa považuje za spracovanie osobných údajov. Také spracovanie je možné na základe vami udeleného súhlasu, také spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).
 1. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu na vyššie uvedené účely a je aktivované iba na základe súhlasu návštevníka.
 1. Cookies sa ukladajú v čase, ktorý je uvedený ďalej pri jednotlivých typoch cookies.
 1. Zhromaždené súbory cookies sú spracované ďalšími sprostredkovateľmi:
 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
 • The Rocket Science Group, LLC675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland
 • Vimeo.com Inc, 555 West 18th Street New York, NY 10011, United States
 1. Zozbierané súbory cookies sú následne sprostredkovateľmi spracované tak, že:
 • službou Google Analytics: Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie údajov o tom, ako používate naše stránky. Tieto informácie využívame na zostavovanie správ a pomáhajú nám zlepšiť naše stránky, urobiť ich prívetivejšie pre používateľov a sledovať, či fungujú správne. Tieto súbory cookie zhromažďujú údaje v anonymnej forme o vašej aktivite na našich stránkach, vrátane podstránok, ktoré navštívite a o tom, z ktorej internetovej stránky na naše stránky prichádzate. Súbory cookie v tejto kategórii môžu nastavovať naše stránky alebo domény tretích strán.
 • službou Facebook Pixel: Pre marketingové účely. Údaje, ktoré sa takto zbierajú sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.
 1. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním späť,
 • požadovať od Prevádzkovateľa informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva,
 • vyžiadať si u Prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie,
 • požadovať od Prevádzkovateľa výmaz týchto osobných údajov – Prevádzkovateľ výmaz urobí, pokiaľ výmaz nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa,
 • vykonať svoje právo na prenositeľnosť údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 1. Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies, ktorých aktuálny zoznam (názov, doména, popis, trvanie, typ) si môžete pozrieť pri úvodnom nastavení povolení zberu súborov cookies alebo dodatočne po kliknutí na nástroj pre správu cookies v pätičke webu.