Príbalové letáky

Ponúkame tlač obyčajných, základných letákov, ale aj nadrobno poskladaných letákov, ktoré sa zmestia aj do tých najmenších škatuliek na lieky aj kozmetiku.

Čo je príbalový leták

Príbalový leták je list papiera, ktorý sa prikladá k liekom, liečivám alebo kozmetike. Obsahuje dôležité informácie v malom, ale dobre čitateľnom písme, z ktorých sa spotrebiteľ dozvie, o aký liek ide, na čo sa používa, o čom má informovať lekára, čoho sa má vyvarovať, ako má liek používať, aké vedľajšie účinky môže mať liek a čo robiť v prípade ich vzniku.

pribalove-letaky

Štruktúra a požiadavky na obsah príbalového letáka vznikli na základe konzultácií Európskej liekovej agentúry s pacientskymi organizáciami. Niekedy sa text v príbalovom letáku uvádza vo viacerých jazykoch.

Špecifiká papiera príbalových letákov

Príbalové letáky sa tlačia na špeciálnom nepriehľadnom farmaceutickom papieri s plošnou hmotnosťou od 50g/m 2 . Ide o papier, ktorý je možné zložiť aj na najmenšie sklady, vďaka čomu zaberá málo miesta v krabičke.

tlac-pribalovych-letakov

Napriek tomu, že je skutočne tenký, nepresvitá, a preto zabezpečí dobrú čitateľnosť dôležitých údajov o liečive alebo iných spotrebiteľských informácií. Neprekáža mu ani farebná tlač v euroškále či iných špeciálne namiešaných farbách. 

Špecifiká tlače príbalových letákov

Od roku 2001 existuje v Európskom spoločenstve jednotný štandard pre príbalové letáky, a to smernica EU 2001/83/EG. Táto smernica definuje, aké spotrebné informácie, riziká a varovania pred vedľajšími účinkami a interakciami a v akom detailnom rozsahu musia byť v príbalových letákoch uvedené.

Nezáväzná konzultácia

Z toho dôvodu musí tlačiareň príbalových letákov použiť dobre čitateľný typ písma s veľkosťou najmenej 8 bodov. Je potrebné sa vyhnúť ťažko čitateľným typom písma, ako sú napríklad kapitálky, kurzíva alebo podčiarknutý text.

Techniky skladania príbalových letákov

Podľa veľkosti krabičky odporúčame niekoľko typov skladania letákov, a to cikcakovité skladanie, zvinovacie skladanie zavinutím a drobné skladanie.

  • Cikcakovité skladanie: Cikcakovité skladanie alebo leporelové skladanie je ľahko rozoznateľné, lebo má tvar písmena Z. Je to jednoduchá forma paralelného skladania. Jeho podoba sa docieli skladaním dvoch alebo viacerých strán striedavo v rôznych smeroch. Typický cikcakovito skladaný leták sa podobá harmonike. Všetky strany príbalového letáka sú po zložení rovnako veľké. 
  • Zavinovacie skladanie: Zavinovacie skladanie je obdobou paralelného skladania. Pri zavinovaní sa všetky strany príbalového letáka skladajú smerom k stredu. Strany, ktoré sa skladajú dovnútra ako prvé, sa musia zložiť o niečo skôr, aby sa jednotlivé stránky príbalového letáku neskrčili.
  • Drobné skladanie: Pri priečnom drobnom skladaní sa jeden alebo dva prehyby umiestňujú naprieč smeru pohybu papiera. Tento sklad zmenšuje veľkosť povrchu príbalového letáka, ktorý sa vďaka tomu zmestí aj do tých najmenších krabičiek na lieky.
Napíšte nám:

Napíšte nám:

Vašu požiadavku spracujeme v najkratšom možnom termíne.