Katalóg FEFCO

Každý výrobný proces je pre sprehľadnenie a zjednodušenie potrebné štandardizovať. Výroba kartónových krabíc nie je výnimkou a parametre a konštrukcia sa v nej podriaďuje alebo motivuje všeobecne známym katalógom FEFCO.

Skratka predstavuje začiatočné písmená neziskovej organizácie Fédération Européenne des Fabricants de Carton Ondulé (Európska federácia výrobcov vlnitej lepenky) so sídlom v Bruseli, ktorá vznikla v roku 1952 a ktorej úlohou je odvtedy nielen zastupovať záujmy výrobcov kartónov z vlnitej lepenky v celej Európe, ale najmä zastrešovať technické a ekonomické otázky výrobného procesu.

FEFCO KÓDY, SKRATKY A SYMBOLY NÁKRESOV

FEFCO definovala všeobecne uznávanú klasifikáciu tried vlnitej lepenky. Práve táto organizácia rozdelila vlnitú lepenku na dvoj-, troj-, päť- a sedemvrstvovú, pričom do výrobného procesu zaviedla aj množstvo jednoduchých a logických skratiek a číselných označení.

V katalógu tiež nájdete základné symboly, ktoré sa používajú pri nákresoch konštrukčných riešení. Vďaka tomu je v každom technickom nákrese jasné, ktorá strana krabice je vonkajšia, kde sú otvory a kde sa nachádzajú mäkké miesta, prípadne úseky s perforáciou.

 

To všetko významnou mierou zjednodušuje proces kartonážnej výroby. FEFCO rozdelila kartónové obaly na základe technológie výroby a konštrukčných detailov do 8 skupín, ktoré označila štvormiestnym číselným kódom (napr. 0201).

Prvé dvojčíslo kódu označuje názov skupiny konštrukcie (napr. klopová krabica, krabica s vekom, vnútorné obalové prvky a pod.), druhé dvojčíslo zase špecifikáciu konštrukcie (napr. klopová krabica s priliehajúcimi vonkajšími klopami, krabica s vekom bez spojovacích záložiek atď.). V priebehu desaťročí však kartónový priemysel spravil obrovský pokrok a dnes už základné rozdelenie ani kódy zďaleka nestačia.

Často sa stretávame s najrôznejšími doplneniami a kombináciami.

Náš Tip: K obalom vám vyrobíme klasické informačné  letáky, ale aj nadrobno poskladané príbalové letáky vhodné aj do tých najmenších farmaceutických alebo kozmetických krabičiek. Zabezpečíme tlač povinnej informácie v zákonom stanovenom formáte.

DODATOČNÉ PARAMETRE

K základnému štvormiestnemu číselnému označeniu kartónových krabíc sa uvádzajú aj ďalšie parametre, ktoré ovplyvňujú cenu konečného kartónového obalu. Medzi dodatočné parametre radíme napríklad:

  • PMI (index plošnej hmotnosti),
  • skladanie (čas v sekundách potrebný na zloženie hotovej kartónovej krabice/obalu),
  • balenie (manuálne alebo automatické),
  • spájanie (potreba lepenia alebo šitia),
  • nástroje (potreba špecifického výsekového nástroja na výroba daného kartónového obalu, medzi tie však neradíme integrované výsekové stroje vo výrobných strojoch).

Využívajú sa tiež jednotlivé medzinárodné symboly ako L (dĺžka), B (šírka), H (výška), či /v (presah odnímateľného veka alebo dna krabice) a /o (presah klop krabice cez seba), ktoré zjednodušujú orientáciu v označení.

NEŠTANDARDNÉ PRVKY A INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Keďže vývoj obalov neustále napreduje, nedokáže katalóg FEFCO pokryť všetky možnosti konštrukcie obalov z vlnitej lepenky. Špecifické potreby zákazníkov sa preto riešia individuálnym prístupom ku konštrukcii. Vtedy je možné produkt vybaviť aj neštandardnými prvkami.

V každom prípade však treba mať na pamäti, že rozmery požadovanej kartónovej krabice sa udávajú v milimetroch a merajú sa vždy vnútorné rozmery obalov v rozloženom stave a za bežných klimatických podmienok.