Rolky a hárky

fefco-0100

Rolky a hárky sa skladajú z jedného kusa vlnitej lepenky bez spojov a zlepení. Slúžia ako výstuž alebo výstelka, ktorá má za úlohu chrániť materiál v širokom spektre priemyselných, dekoratívnych či konštrukčných produktov.

Rolky a hárky majú okrem ochrany produktov taktiež oddeľovaciu funkciu. Lepenkové rolky a hárky môžu byť buď jednostranné (vtedy sa rolka skladá z jednej vrstvy vonkajšieho papiera a jednej vrstvy vlny), alebo obojstranné (v tom prípade má rolka alebo hárok dve vrstvy vonkajšieho papiera a jednu vrstvu vlny).

Výber konkrétneho typu vlnitej lepenky závisí od požadovaného účelu, požiadaviek na nosnosť, ochrannú funkciu a reprezentatívnosť celkového kartónového obalu.

Pre konkrétne možnosti nás kontaktujte, maximálne sa prispôsobíme vašim požiadavkám.