Výsekové formy v polygrafickom priemysle

Výsekové formy v polygrafickom priemysle

Výsekom sa dnes finalizuje celá škála tlačovín. Najčastejšie sú to obaly, etikety, darčekové predmety, rôzne tvarované blahoželania, ale aj lepenkové reklamné stojany. Dnes sa pozrieme na proces tradičného výseku, ktorý sa aplikuje najčastejšie pri výrobe obalov.

Ako sa vyrábajú tlačoviny s neobvyklým a nepravidelným tvarom?

Slúži na to pracovný postup nazvaný výsek, s ktorým dokážeme vytvoriť výrobky rôznych tvarov, ale aj do tlačoviny vyseknúť geometrické tvary (zvyčajne kruhy, štvorce, obdĺžniky), ale aj iné tvary.
Kreativite sa medze nekladú a všetko závisí od fantázie a návrhu zákazníka.

Krabicka s vyseknutym okienkom

Dizajnový a netradičný výsek dodáva produktu jedinečnosť a svojou nápaditosťou dokáže zaujať zákazníka a produkt odlíšiť od konkurencie. Aj keď technológia je pomerne jednoduchá, proces si vyžaduje kvalifikovaný prístup, profesionalitu a špecializované pracovisko.

Kedy vznikli prvé výsekové formy?

Strojové vysekávanie pomocou formy bolo najskôr používané v obuvníckom priemysle. Na výrobu topánok z kože sa používalo od polovice 19. storočia. Neskôr našlo uplatnenie v mnohých iných oblastiach okrem iného aj pri výrobe obalov – najmä tých z kartónu a lepenky.

„Proces vysekávania (die cutting) je mladším príbuzným kníhtlače (procesu tlače z výšky). Pri procese tlače kníh sa používala „tlačová forma“ so sadzbou (olovené písmo), pri tvarovom vysekávaní sa takisto pracuje s formou, ale „výsekovou“, podľa ktorej sa vytvárajú ďalšie kópie daného tvaru.“

Definícia procesu vysekávania

Proces vysekávania je presná a efektívna metóda, ako vyseknúť daný tvar z plôch rôznych materiálov. Pri konvenčnom procese zahŕňa použitie výsekovej formy (výsekový nástroj), ktorá sa vkladá do výsekového stroja, kde sa tlakom realizuje daný výsek. Výsekový nástroj pozostáva z oceľových sekacích, bigovacích a perforovacích nožov-liniek a špeciálnych gúm slúžiacich na oddelenie vysekávaného materiálu od nožov (sekacích liniek).

Vysekova forma

Skutočná hodnota procesu vysekávania spočíva v schopnosti hromadnej výroby vlastných obalov. Pomocou výsekovej formy je možné vytvoriť prakticky akýkoľvek tvar, dizajn alebo vzor.

Technológie výroby výsekovej formy

Existuje viacero technológií ktorými sa dá výsek realizovať. V súčasnej praxi sa stretávame s technológiami:

  • Plochý výsek (konvenčný)
  • Rotačný výsek (konvenčný)
  • Laserový výsek (prostredníctvom laserového lúča, vyžarovaného z pohyblivej hlavy)
  • Plotrový výsek (digitálny rezací stôl napr. ESKO a Zünd)

Plochý konvenčný výsek

Bigovanie, perforácia a výsek dávajú obalom ich finálnu podobu. Existuje viacero techník a postupov, ktorými sa tieto operácie dajú realizovať. Každá z nich má niekoľko pozitív, ale na druhej strane aj určité nevýhody alebo negatíva.

navrh vysekovej formy

Tradičné výsekové stroje sú určené pre spracovanie veľkých objemov a pre zákazky, ktoré sa opakujú. Výhodou tejto konvenčnej technológie výseku je kvalitné vysekávanie a bigovanie, nevýhodou je zložitejšie vyrovnanie a podkladanie razníc pre kombinácie bigovania, perforácie, násekov a výsekov.

Čo je výseková forma a aká je jej konštrukcia?

Na akýkoľvek spôsob výseku budete potrebovať výsekovú formu, ktorú je takmer vždy potrebné vyrobiť na mieru. Výseková forma, je tvorená sústavou nožov/liniek rôzneho určenia, upnutých v drevenej základovej doske. Výroba výsekovej formy začína prenesením tvaru výseku na základnú dosku. V doske sú v drážkach (vypálených laserom) osadené sekacie, perforovacie, narezávacie alebo bigovacie nože.

Vysekove noze

Okolo nožov sa spravidla vylepujú vyhadzujúce gumy, ktoré môžu výrazne urýchliť priebeh celej operácie. Tvar výseku je často nutné rozdeliť na segmenty, málokedy sa dá nôž použiť vcelku a potom len tvarovať.

Príprava výsekovej formy

Nožov je samozrejme viac druhov. Nôž môže materiál preseknúť úplne alebo len sčasti, napríklad pri výrobe samolepiacich etikiet na podložke. Okrem presekávania môže ešte navyše nôž/linka vytvoriť ryhy na ohyb materiálu alebo perforáciu (napr. na neskoršie odtrhnutie).

Ako je to s podkladmi pre výrobu výsekovej formy?

Aby bolo možné naniesť na dosku tvary a rozmiestnenie drážok pre potrebné nástroje (nože, linky) musíme pre výsekovú firmu pripraviť podklady. Príprave dát určených pre výrobu výsekovej formy je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Tvar výseku vytvoríme v niektorom z grafických programov, ako je napríklad COREL, Adobe Illustrator a iné.

Patrica matrica vykres

Pre návrh zložitejších výsekov je nevyhnutné použiť špeciálny konštrukčný program napr. Esko ArtiosCAD. V prípade, že pripravujete zložitejší projekt odporúčam prekonzultovať tvar a vyrobiteľnosť výseku s realizátorom tlačoviny.

podklad-vysek-forma

Náročnosť štrukturálneho dizajnu

Výrobok z lepenky, alebo kartónu pozostáva hlavne z dvoch činností a to, z nejakého konkrétneho tvaru – tzv. štrukturálneho dizajnu a z grafických prvkov, ktoré sú na výrobku nejakým spôsobom
aplikované – vytlačené. Konštrukcia takéhoto výrobku si vyžaduje skúsenosti práce s papierom a poznanie závislostí jednotlivých rozmerov s vplyvom ďalších faktorov.

dizajnovy-obal-vysek

Tvarom sa medze nekladú, obmedzenia však áno. V prvom rade si treba dávať pozor na rozloženie jednotlivých úžitkov na hárku. Jednotlivé úžitky nesmú byť umiestnené tesne vedľa seba, určite treba
medzi nimi nechať dostatočné medzery. Značne môžeme ušetriť, ak na jeden tlačový hárok umiestnime viacero variácií alebo viac produktov.

Aby bol výsek nielen atraktívny, ale aj funkčný a vyrobiteľný, musíme mať pri návrhu na zreteli aj technologickú stránku jeho výroby. Povedomie o detailoch konštrukcie foriem a pravidlách návrhu výseku vám môže ušetriť peniaze, čas aj starosti.

Základom úspechu je vhodná, presne zhotovená výseková forma. Výsekové stroje môžu byť bezchybne nastavené, obsluha pozorná a starostlivá, ale nekvalitná forma všetko úsilie obráti navnivoč!

Výsekový stroj – Príprava stroja a výsek hárkov

Vysekávanie hárkov sa realizuje na štandardných výsekových automatoch alebo na príklopových strojoch.

vysekavaci-stroj

Klasické výsekové stroje sú určené predovšetkým na spracovanie veľkých zákaziek poprípade opakovaných zákaziek. Samotnej výrobe predchádza najskôr tzv. príprava. Jej náročnosť sa líši podľa typu zákazky. Príprava zahŕňa základné kroky:

  1. montáž formy
  2. skúšobný výsek
  3. úprava polohy formy
  4. nastavenie tlaku

Výsekovú formu je potrebné do stroja presne upnúť a celú sústavu stroj-forma-papier veľmi presne nastaviť a „vyladiť“!

Vyladená výseková forma

 

Aký je rozdiel medzi vysekávaním a nasekávaním?

Od vysekávania (die cutting) sa líši nasekávanie (kiss cutting), pri ktorom sa presekne jedna alebo viac vrstiev materiálu, ale podklad materiálu zostáva v celku. Týmto spôsobom sa vyrábajú napríklad nálepky
a etikety – v tomto prípade je možné vyseknutú nálepku jednoducho sňať z podkladovej vrstvy, ktorá je bez prerezania.

Koľko stojí výsek v Tlačiarni Bardejov?

Ceny za výsek sa skladajú z ceny za výrobu formy a ceny za samotný výsek. Cena formy sa zasa odvíja od jej zložitosti. Zväčša sa vyratúva podľa dĺžky nožov, a následne navyšuje podľa zložitosti tvarov a pod.
Ak sa rozhodnete pre zapožičanie štandardnej formy, Tlačiareň si zaúčtuje poplatok za zapožičanie, ktorý bude ale výrazne nižší ako cena za jej výrobu.

zapozicanie-vysekovej-formy

Zaoberáme sa  ofsetovou tlačou, taktiež návrhom a konštrukciou dizajnu obalu produktu a plochým výsekom. Touto technológiou realizujeme výsek z rôznych druhov materiálov (napr. hladká lepenka, vlnitá lepenka, kašírovaná lepenka, guma, fólie, samolepiace etikety, tenké plasty a pod.)

Rozšírené možnosti pri realizácii výseku: Razba/Embossing/Debossing

Výseková forma môže byť doplnená o štočky (raznice) určené na razbu (tzv. slepotlač). Technológia vytláčania reliéfu v materiáli pomocou matrice a patrice (štoček s protikusom).
Výsledný motív môže byť pozitívny aj negatívny.

embosing na krabicke

Slepotlač môže byť aplikovaná buď na dva priechody hárku strojom, alebo na jeden priechod, tzn. výsek aj razba prebieha v jednom kroku. Pri tomto procese je potrebné pre výsekový stroj realizovať (vrchnú aj spodnú prípravu).

embosovane-logo-krabica

Pertinaxová matrica

Je to presná forma zo špeciálneho odolného konštrukčného materiálu, ktorá nahrádza strihané bigovacie/ryhovacie kanáliky za účelom zvýšenia kvality ohybu a skrátenia prípravných časov.
Na jeden priechod vysekávaného hárku strojom je možné súčasne docieliť pozitívne aj negatívne ryhovanie úžitku. Forma sa vyrába frezovaním s vysokou presnosťou.
Pertinaxové matrice sú vyrábané štandardne v hrúbke 0,4 až 1,0 mm.

V procese vysekávania možno použiť rôzne druhy nožových nástrojov a pomocné materiály. Každý nástroj má svoju funkciu a jeho použitie závisí od zložitosti obalu.

Zušľachťovanie – Finálny dotyk v procese vysekávania

Proces vysekávania umožňuje výrobu jedinečných obalov na mieru. Zložitý, sofistikovaný dizajn v luxusnom balení poskytuje nádych elegancie, ktorý zanechá v užívateľovi trvalý dojem. Tento luxusný štýl sa môže posunúť ešte ďalej. Existuje množstvo techník dokončovania (zušľachťovania), ktoré umocňujú a zdôrazňujú vysekávaný dizajn vlastného obalu.

krabicka-vyseknute-okienko

 

Inovatívne tvary vďaka výsekom

Štandardne prvky využívané pri obaloch sa postupne menia na vysoko inovatívne a kreatívnejšie. Trendom sú geometrické vysekávané tvary (tzv. okná). Vplyv týchto tvarov priamo ovplyvňuje podvedomie spotrebiteľov a priťahuje ich zvedavosť a pozornosť. Tieto okienka poskytujú nielen šmrnc výrobku, ale uchvátia aj osobu pri pohľade na obal.

Trendove obaly s vysekom

Trendy v obalovej technike

Proces vysekávania umožňuje vytvárať širokú škálu obalov na mieru. Tlačové a dokončovacie efekty, ako je razba, použitie metalických fólií, laminovanie, rôzne druhy a spôsoby lakovania, sú populárnou metódou na vytváranie pútavých dekoratívnych efektov na obaloch.

Presné vysekávanie je ďalším nástrojom, ktorý možno použiť na to, aby váš produkt vynikol. Vysekávanie je proces, pomocou ktorého je možné z obalového substrátu vyrezať zložité tvary a vzory, pričom zanechávajú ostrý okraj a čistý dizajn.