CTP technológia

CTP technológia

V tradičnom ofsetovom tlačiarenskom procese sa tlačová predloha najprv vytlačí na osvitovaný film a až potom na tlačovú dosku. Preto sa táto technológia nazýva aj CTF, Computer to Film, čiže z počítača na film. Doba sa však pohla dopredu a tlač sa už dnes robí inak.

Moderné tlačiarenské zariadenie pracuje s obrazovom predlohou v PDF formáte vytvorenou v programe Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, prípadne inom programe počítačovej typografie, ktorá sa z typografického programu prenáša z počítača rovno na tlačovú dosku (printing plate). A presne to znamená aj skratka CTP, Computer to Plate, čiže z počítača na dosku.

termalna-ctp-platna
Termálna CTP platňa

CTP technológia v modernom ofsetovom tlačiarenskom procese

CTP technológia sa líši podľa konštrukčného typu osvitovej jednotky a zdroja svetla použitého na exponovanie povrchu dosky. Keď hovoríme o osvitovej jednotke, máme na mysli tri typy: osvitová jednotka s vnútorným bubnom, s vonkajším bubnom a krokový posun materiálu (flat bed). Pri osvite tlačovej dosky sa zvyčajne používajú ultrafialové lampy a lejzrové diódy. Dĺžka vlny a energie lejzrových diód závisia od typu použitej dosky.

ctp-ofset

CTP Kategorizácia dosiek

Dosky sa v princípe dajú rozdeliť do troch hlavných kategórií:

  • fotopolymérové CTP dosky,
  • halogenidostrieborné CTP dosky
  • termálne CTP dosky.

Výhody CTP osvitových systémov

CTP systém má oproti tradičnému systému viacero výhod. Pri CTP odpadá prenos filmového obrazu na tlačovú dosku, čím zaniká potreba filmu a vyvolávacích preparátov a zároveň sa zvyšuje ostrosť a detail obrazu. Pri systéme CTP sú vylúčené rôzne škody na kvalite obrazu, ktoré sa, naopak, často vyskytovali pri vyvolávaní filmu (vrátane poškriabania filmu a nerovnakej expozície). Miera presnosti osvitovej jednotky je +/-2 %. Výroba dosiek je rýchlejšia, lacnejšia a stabilnejšia. V porovnaní s tradičnou technológiou poskytuje CTP lepšiu opakovateľnosť záznamu a obraz až po okraj.

ctp-proces-ofsetova-tlac
Pri CTP odpadá prenos filmového obrazu na tlačovú dosku

V CTP technológii je médium zaznamenané (zadržané v konkrétnej pozícii) v doskovej osvitovej jednotke počas osvitu. Nedostatky spôsobené prachom, poškriabaním alebo inými faktormi teda možno vylúčiť.

CTP systém dokáže výrazne navýšiť výstup v doskovej výrobe. Doskové osvitové jednotky pre tlač novín dokážu pracovať s výstupom až do 300 300-milimetrových dosiek za hodinu pri rozlíšení 1270 dpi, zatiaľ čo pri komerčnejšom využití dokáže CTP systém zabezpečiť výstup 60 B1 platní pri rozlíšení 2400 dpi pre vyššie možnosti obrazovky.

 

Nevýhody CTP dosky

Hlavnou nevýhodou je obmedzenie na digitálny formát. CTP výroba si vyžaduje, aby podklad tlačovín, ako aj vyradenie stránok boli v digitálnej podobe.
Problém nastáva aj pri poškodení dosky – ak sa v nej objaví chyba alebo prasklina a doska už bola exponovaná, je nutné ju nahradiť novou.
Prejsť na Blog