Polygrafický slovník

Polygrafický slovník

CMYK
Skratky pre Cyan (azúrová), Magenta (purpurová), Yellow (žltá), Black alebo Key (čierna), ktoré sa používajú v štvorfabnej tlači procesovými farbami. Kombináciou sa aproximujú farby v celom spektre gamutu tlačových farieb.

Denzita
Optická hustota farieb, ktorá je priamoumerná hrúbke vrstvy a koncentrácií farieb, ktoré absorbujú dopadajúce svetlo.
V procese ofsetovej a flexografickej tlače používame densitometer, ktorý meria hustotu farieb na škále tlačového hárku.

Priame farby
Farby miešacích systémov, používajú san a tlač presne definovaných farebných odtieňov s presným číslom a názvom podľa vzorkovníka. Napr. Pantone alebo HKS.

Farebnosť tlačoviny – počet farieb na jednej a druhej strane tlačoviny
1/1 – obojstranná jednofarebná tlač
2/0 – tlač jednostranne dve farby
4/4 – CMYK – obojstranná plnofarebná tlač
5/5 – CMYK + piata farba, napr. PANTONE, HKS a pod.

Falcovanie
Skladanie vytlačených hárkov  papiera na požadovaný rozmer. Základné spôsoby skladania sú:
jednoduché – s 1 lomom
krížové – 2 lomy kolmo na seba
paralelné – na polovice, niekoľkými rovnobežnými lommi
harmonikové – striedavé prekladanie hárkov rovnobežnými lommi
okienkové – okraje smerom do stredu súbežnými lommi

Flexografická tlač
Tlačová technika, pri ktorej sa tlačiarenská farba prenáša na vlnitú lepenku priamo z povrchu tlačovej formy – polymeru
Flexografickou tlačou potláčame vlnitú lepenku typu E – mikrovlnná lepenka, trojvrstvovú vlnitú lepenku B, C a päťvrstvové vlnité lepenky.

FEFCO
Medzinárodný katalóg kartónových obalov, ktorý zahŕňa základné konštrukcie obalov z vlnitej lepenky, vrátane vnútorného vybavenia.

Formát papiera

A – formáty B – formáty C – formáty
A0 – 841×1189 mm B0 – 1000×1414 mm C0 – 917×1297 mm
A1 – 594×841 mm B1 – 707×1000 mm C1 – 648×917 mm
A2 – 420×594 mm B2 – 500×707 mm C2 – 458×648 mm
A3 – 297×420 mm B3 – 353×500 mm C3 – 324×458 mm
A4 – 210×297 mm B4 – 250×353 mm C4 – 229×324 mm
A5 – 148×210 mm B5 – 176×250 mm C5 – 162×229 mm
A6 – 105×148 mm B6 – 125×176 mm C6 – 114×162 mm
A7 – 74×105 mm B7 – 88×125 mm C7 – 81×114 mm
A8 – 52×74 mm B8 – 62×88 mm C8 – 57×81 mm

ISBN
International Standard Book Number – numerický čiarový kód určený pre identifikáciu tlačovín typu: knihy, zborníky alebo ročenky. 

Knižná väzba / knihárske spracovanie
V1 – väzba šitá. Potlačené listy sú spolu s obálkou vložené do seba a zošité drôtom a orezané z troch stán (tzv. trojrez). Väzbu je možné
doplniť očkami pre zavesenie do šanónov (katalógy, zošity, časopisy)
V2 – väzba lepená. Potlačené listy sú vlepené do mäkkej obálky  a trojrez (brožúry, katalógy, knihy)
V3 – väzba bloková. Potlačené listy sú zlepené do bloku a prešité drôtom (hospodárske tlačoviny)
V4 – väzba šitá mäkká. Potlačené listy sú zošite niťou a vlepené do mäkkej obálky.
V5 – väzba polotuhá
V6 – detské skladačky (leporela)
V7 – väzba tuhá s kombinovaným poťahom
V8 –  väzba tuhá. Potlačené listy sú lepené, alebo šité do bloku, ktorý je vložený do obálky z tvrdých dosiek.

Lak ofsetový
Slúži na povrchovú úpravu tlačoviny. Môže byť matný, lesklý a vysokolesklý. Poúžíva sa na zatraktívnenie letákov, obálok kníh a brožúr, alebo na ochranu obalov pred poškodením.

Lak UV
Slúži na povrchovú úpravu tlačovín a má o 40% intenzívnejší lesk ako ofsetový lak.  Môže byť nanášany celoplošne aj parciálne na zvýraznenie časti tlačoviny. Zaujímavé efekty dosahujeme aj kombináciou laminácie a UV laku. Poúžíva sa na zušľachtenie obálok kníh a brožúr, letákov a krabičiek z hladkej lepenky.

Laminovanie
Povrchová úpava tlačoviny keď sa papier potiahne tenkou laminovacou fóliou. Môže byť lesklá alebo matná.
Používa sa na obálky kníh a brožúr, úpravu letákov a obalov z hladkej lepenky.

Ofsetová tlač
Tlačová technika, pri ktorej sa tlačiarenská farba prenáša na potláčaný materiál z povrchu tlačovej formy nepriamo na ofsetový válec s poťahom. Ofsetovú tlač môžme rozdeliť na HÁRKÓVÚ – vysoká kvalita tlače, potlačené sú hárky papiera a ROTAČNÚ – využívaná pri vysokých nákladoch, potláčaný papier je navinutý na kotúči. Touto technikou najčastejšie vyrábame katalógy, letáky, publikácie, brožúry, papierové tašky a obaly z hladkej lepenky.

Perforácia
Prerušované preseknutie materiálu tak, aby sa jeho časti od seba samovoľne neoddelili, ale ľahko sa dali roztrhnuť.

Ražba
Zušľachtenie tlačoviny, kde sa jej plocha formuje do požadoveného reliefu, alebo sa na povrch tlačoviny aplikujú metalické, farebné alebo holografické fólie.

RGB
Skratky pre Red, Green, Blue. Aditívne farby, ktoré vytvárajú obraz v monitore.

Spadavka
Grafika, ktorá zachádza (spadá) za formát tlačoviny a je dôležitá kôli nepresnosti pri orezávaní. Obvykle je potrebná 3mm z každej strany a treba ju označiť orezovými značkami. 

Výsek
Vysekávanie požadovaného tvaru pomocou výsekovej formy. Používa sa najčastejšie pri výrobe obalov z hladkej a vlnitej lepenky, ale aj tlačovín, foldrov a etikiet.