Obchodné podmienky

Informácie o spracovaní osobných údajov

 

Predávajúci spracováva v rámci plnenia kúpnej zmluvy v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z, o ochrane osobných údajov (dalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), nasledujúce osobné údaje uvedené kupujúcim:

 • meno a priezvisko
 • názov firmy
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • IČO a DIČ

 

Kupujúci má povinnosť uvádzať svoje osobné údaje vždy správne a pravdivo a je povinný predávajúceho bez zbytočného odkladu informovať o zmene svojich osobných údajov. V opačnom prípade predávajúci negarantuje správnosť a pravdivosť údajov kupujúceho, čo môže mať za následok výskyt problémov s fakturáciou objednávky, doručením tovaru alebo problémov so vzájomnou komunikáciou s kupujúcim.

 

Meno, priezvisko, názov firmy, adresu sídla, doručovaciu adresu, IČO a DIČ, e-mailovú adresu a telefónne číslo je nutné spracovať na účely plnenia zmluvy a ďalej s cieľom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Také spracovanie umožňuje ust. § 13 ods. 1 písm. b) a f) zákona o ochrane osobných údajov. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je na vyššie uvedený účel v priebehu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa kúpnej zmluvy, Ak nepožaduje iný právny predpis uchovania zmluvnej dokumentácie v čase dlhšom.

 

Na e-mailovú adresu (prípadne tel. č.) môžu byť kupujúcemu zasielané obchodné oznámenie. Tento postup umožňuje § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ho neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba obdobného tovaru a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel predávajúcim spracovávané v čase 3 rokov od poslednej uzatvorenej zmluvy, pokiaľ toto obdobie kupujúci nepredĺži.

 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané predávajúcim, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo sprostredkovatelia:

 1. Spoločnosť Makromedia s.r.o., so sídlom Nobelova 13910/12E, 831 02 Bratislava, IČO 45918376,
 2. poskytovateľ softvéru Google Analytics, spoločnosť Google Czech Republic, s.r.o., so sídlom Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 150 00, IČO: 276 04 977,
 3. poskytovateľ softvéru Mailchimp, spoločnosť The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 4. poskytovateľ softvéru Omega a Olymp, spoločnosť KROS a.s., so sídlom Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO 31635903,
 5. poskytovateľ webhostingu, spoločnosť Cloudways Ltd. Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian’s SWQ 3334 Malta
 6. prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti predávajúci nevyužíva.

 

Kupujúci má právo kedykoľvek vyžadovať:

 • prístup k svojim osobným údajom
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • požadovať výmaz týchto osobných údajov – spoločnosť Tlačiareň Bardejov, s.r.o.  výmaz urobí, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti, výmaz však spôsobí ukončenie zasielania obchodných oznamov
 • požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov