Flexotlač

Flexotlač – tlač obalov

Okrem tradičnej, ofsetovej tlače ponúkame svojim klientom aj možnosť flexografickej tlače, čo je pomerne nová a dynamicky sa rozvíjajúca metóda potlače obalov predovšetkým z vlnitej lepenky.

Potlac krabica cierna farba

Využitie flexotlače má rad nezanedbateľných výhod, ktoré vyplývajú z technológie flexotlačového procesu.

Proces flexografickej tlače

Flexotlač, alebo flexografia, je momentálne najčastejšou formou priamej potlače (postprintu), ktorá prebieha až po spojení jednotlivých vrstiev lepenky.

Začala sa vyvíjať v 20. rokoch minulého storočia, odkedy sa rýchlo zdokonaľuje a dnes už v oblasti priamej potlače vlnitej lepenky prakticky nemá konkurenciu.

Základom technológie sú štočky, ktoré prenášajú grafiku na požadované miesto fotomechanickou cestou.

forma-flexotlac

Ide o tzv. techniku tlače z výšky, kedy sa tlačový štočok pretláča na tlačový valec. Pridaním farby a vyvinutím potrebného tlaku sa farba nízkej viskozity prenáša na potláčaný materiál.

Keďže štruktúra tlačových foriem sa vytvára pomocou laséru, je možné dosiahnuť veľmi jemný raster, čím sa možnosti motívov a spracovania grafiky ešte väčšmi zväčšujú.

Hlavné výhody flexotlače

Flexografická tlač má pri potlači vlnitej lepenky (ale nielen tej) množstvo výhod, ktorých spoločným menovateľom je flexibilita.

Slepotlac na premiovy karton

Flexibilitu zabezpečuje pružný materiál, z ktorého je vyrobený flexotlačový štočok. Najčastejšie to býva fotopolymérny materiál alebo vulkanizovaný kaučuk, ktorý na rozdiel od ofsetového kovolisu vlnitú lepenku nijako nedeformuje.

Flexotlač je však flexibilná z mnohých ďalších dôvodov:

  • dá sa využiť na rôzne typy materiálov, s absorpčným aj neabsorpčným povrchom (od veľmi hrubých materiálov, ako sú jutové vrecia, cez bežný papier, kartónové krabice, vlnitú a hladkú lepenku, ale tiež na potlač grafických papierov, plastov a kovových fólií),
  • je vhodná aj na menšie zákazky (pružnejšie reaguje na zmeny v zákazke),
  • umožňuje použitie rôznych typov farieb (aj na báze vody, rozpúšťadiel a UV), tlač je rýchla a presná (rýchlosť 300 m./min. a viac), životnosť štočka presahuje niekoľko miliónov potlačí, šírku potlačovaného materiálu obmedzujú len parametre tlačiarenského stroja,
  • náklady na flexotlač sú nižšie ako pri ofsetovej tlači (flexotlačový proces je ideálny na kratšie pracovné cykly – čas na výmenu a prípravu tlače sa preto skracuje, čo na druhej strane znásobuje efektivitu a ekonomickosť).

Výrobcovia obalových materiálov sa pri svojich produktoch musia čoraz väčšmi sústrediť na kvalitu grafiky a jej farebnosť, a pritom dodržiavať krátke dodacie termíny.

Práve z tohto hľadiska je flexotlač tým najvhodnejším riešením, pretože zabezpečuje ideálny pomer medzi kvalitou, cenou a rýchlosťou potlače.

Galéria možností potlače obalov