Flexotlač

Flexotlač – tlač obalov

Okrem tradičnej, ofsetovej tlače ponúkame svojim klientom aj možnosť flexografickej tlače, čo je pomerne nová a dynamicky sa rozvíjajúca metóda potlače obalov predovšetkým z vlnitej lepenky.

Využitie flexotlače má rad nezanedbateľných výhod, ktoré vyplývajú z technológie flexotlačového procesu.

Proces flexografickej tlače

Flexotlač, alebo flexografia, je momentálne najčastejšou formou priamej potlače (postprintu), ktorá prebieha až po spojení jednotlivých vrstiev lepenky.

Začala sa vyvíjať v 20. rokoch minulého storočia, odkedy sa rýchlo zdokonaľuje a dnes už v oblasti priamej potlače vlnitej lepenky prakticky nemá konkurenciu.

Základom technológie sú štočky, ktoré prenášajú grafiku na požadované miesto fotomechanickou cestou.

forma-flexotlac

Ide o tzv. techniku tlače z výšky, kedy sa tlačový štočok pretláča na tlačový valec. Pridaním farby a vyvinutím potrebného tlaku sa farba nízkej viskozity prenáša na potláčaný materiál.

Keďže štruktúra tlačových foriem sa vytvára pomocou lejzra, je možné dosiahnuť veľmi jemný raster, čím sa možnosti motívov a spracovania grafiky ešte väčšmi zväčšujú.

Hlavné výhody flexotlače

Flexografická tlač má pri potlači vlnitej lepenky (ale nielen tej) množstvo výhod, ktorých spoločným menovateľom je flexibilita.

Flexibilitu zabezpečuje pružný materiál, z ktorého je vyrobený flexotlačový štočok. Najčastejšie to býva fotopolymérny materiál alebo vulkanizovaný kaučuk, ktorý na rozdiel od ofsetového kovolisu vlnitú lepenku nijako nedeformuje.

Flexotlač je však flexibilná z mnohých ďalších dôvodov:

  • dá sa využiť na rôzne typy materiálov, s absorpčným aj neabsorpčným povrchom (od veľmi hrubých materiálov, ako sú jutové vrecia, cez bežný papier, kartónové krabice, vlnitú a hladkú lepenku, ale tiež na potlač grafických papierov, plastov a kovových fólií),
  • je vhodná aj na menšie zákazky (pružnejšie reaguje na zmeny v zákazke),
  • umožňuje použitie rôznych typov farieb (aj na báze vody, rozpúšťadiel a UV), tlač je rýchla a presná (rýchlosť 300 m./min. a viac), životnosť štočka presahuje niekoľko miliónov potlačí, šírku potlačovaného materiálu obmedzujú len parametre tlačiarenského stroja,
  • náklady na flexotlač sú nižšie ako pri ofsetovej tlači (flexotlačový proces je ideálny na kratšie pracovné cykly – čas na výmenu a prípravu tlače sa preto skracuje, čo na druhej strane znásobuje efektivitu a ekonomickosť).

Výrobcovia obalových materiálov sa pri svojich produktoch musia čoraz väčšmi sústrediť na kvalitu grafiky a jej farebnosť, a pritom dodržiavať krátke dodacie termíny.

Práve z tohto hľadiska je flexotlač tým najvhodnejším riešením, pretože zabezpečuje ideálny pomer medzi kvalitou, cenou a rýchlosťou potlače.