Myslíme na prírodu

Myslíme na prírodu

Papierenský, tlačiarenský a polygrafický priemysel je jedným z mála naozaj udržateľných odvetví. Základom je dohliadnuť na, z akých lesov pochádza drevo na výrobu papiera, ktorý sa neskôr využíva na tlač alebo výrobu obalov. Naše tlačiarne si dávajú záležať na tom, aby čo najviac papiera z našej produkcie tvoril papier z dobre obhospodarovaných lesov, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie zdravého ekologického hospodárstva.

Vďaka tomu sme sa stali tiež držiteľom certifikátu od spoločnosti Natur-Pack, a. s., ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.

Papier a obaly

Medzi ľuďmi prevláda všeobecný názor, že obaly sú plytvanie a sú zbytočné. Nie je to tak. Obaly majú v priemysle dôležité miesto a práve papierové obaly spĺňajú aj náročné požiadavky, ktoré naň kladie súčasná doba. V časoch, keď je planéta zavalená odpadom je práve papier recyklovaný viac než ktorýkoľvek iný kombinovaný obalový materiál.

krabicka-tvarovy-vysek
Krabička pre výrobcu čajov Zlatea vyrobená z recyklovateľného materiálu SH Recycling 350g/m2

A nielen to, efektívny obal znižuje poškodenie tovaru počas prepravy na menej ako 5 %, zabraňuje tvorbe iných a ťažšie odbúrateľných odpadov, ktoré by vznikli v dôsledku rozbitia, skazenia a kontaminácie a predlžuje životnosť výrobku.

No o tom, aký dosah má obal na životné prostredie, rozhoduje drevo, ktoré bolo použité na výrobu papiera a z ktorého sa následne vyrobil obalový materiál. Je zásadné využívať drevo z dobre obhospodarovaných lesov.

ekobalenie-krabicka

Spoločenská zodpovednosť

Naše tlačiarne si uvedomujú svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu, preto spolupracujeme so spoločnosťou Europapier, ktorá je súčasťou väčšej Heinzel Group a vďaka tomu označovaná ako Zelená spoločnosť.

Spoločnosť Europapier je držiteľom certifikátov FSC® a PEFCTM  a je zaangažovaná v aktivitách za zelenšie a lepšie životné prostredie a na tomto základe si aj vyberá produkty a partnerov pre obchodovanie.

Jedným z kľúčových faktorov aktivít spoločnosti je zodpovednosť za ochranu životného prostredia a cieľom minimalizácia dosahu našich podnikateľských aktivít na životné prostredie.

Certifikáty v kocke

Ak sa obzeráte po papieri, ktorý by nezaťažil životné prostredie ani vaše svedomie, je dobré mať prehľad v certifikátoch, ktoré zabezpečujú vysokú alebo 100 % mieru ekologických štandardov. Tu sú v kocke:

certifikat-fscFSC® – poskytuje záruku, že výrobky ktoré využívajú drevo ako základnú surovinu, pochádzajú z lesov s trvale udržateľným lesným hospodárstvom alebo spĺňajú podmienky podľa FSC® Chain of Custody.

 

 

certifikat-pefcPEFCTM – poskytuje záruku že použité drevené vlákna pochádzajú z legálne a trvalo udržateľných zdrojov a spĺňajú podmienky podľa PEFC Chain-Of-Custody štandardu.

 

 

certifikat-ecolabelEuropean Ecolabel (EU-kvet) – označenie pre papierenské produkty, ktoré sú vyrobené z recyklovaných vlákien a definuje kritériá týkajúce sa emisií, spotreby energie a pôvodu surového materiálu použitého v danom produkte.

 

 

certificat-nordic-swanNordic Swan (Severská labuť) – je označenie pre papierenské produkty, ktoré sú vyrobené z recyklovaných vlákien a definuje kritériá týkajúce sa emisií, spotreby energie a pôvodu surového materiálu použitého v danom produkte.

 

 

certifikat-cnpCarbon Neutral Product – označuje, že emisie skleníkových plynov, ktoré sú spojené s výrobou daného výrobku sú kompenzované pomocou kreditov, ktoré podporujú obnoviteľné, bez-emisné projekty (solárna energie, veterné mlyny a pod.).

 

 

certifikat-blue-angelBlue Angel (Modrý anjel) – je označenie pre papierenské produkty, ktoré sú vyrobené výlučne alebo vo väčšej miere z recyklovaných vlákien a definuje kritériá týkajúce sa triedy kvality spätne získaného papiera a chemických látok.

 

 

certifikat-green-eGreen Energy (Green-e) – identifikuje prvotriedne, certifikované a obnoviteľné energetické produkty.

 

 

certifikat-mohawk-vyrobene-pomocou-veternej-energieVeterná energia – označenie symbolizuje, že pri výrobe papiera bola použitá elektrická energia vyprodukovaná obnoviteľnou veternou energiou.