Festivalový katalóg

Festivalový katalóg

S neziskovou organizáciou Čerstvé Ovocie, ktorá prináša festival Urban Market, pravidelne spolupracujeme na ich printovej časti propagácie.

Festivalovy-katalog
Vytlačiť kvalitný katalóg je vždy pre nás výzvou, radi experimentujeme s rôznymi druhmi papierov a formátom katalógu.

Tlač festivalových brožúr a plagátov je vždy výzvou aj pre našich tlačiarov. Často experimentujeme s rôznymi druhmi papierov, typmi skladania letákov (falcovanie), aj formátom katalógu.

Festivalov-katalóg-Falcovanie

Najnovšia spolupráca priniesla tento jarný pestrofarebný katalóg Spring Edition. Katalóg je vytlačený ofsetovou tlačou na matný natieraný papier Garda Matt s hladkým matným povrchom od talianského výrobcu Garda Cartiere.
Pestrofarebný-katalóg
Ofsetová tlač