Falcovačka Stahlfolder Ti 52 Proline

Falcovačka Stahlfolder Ti 52 Proline

Koncom leta sme rozšírili náš strojový park o falcovačku Stahlfolder Ti 52 Proline, ktorá zabezpečuje profesionálne skladanie v celosvetovo najčastejšom tlačiarenskom formáte 50 x 70. Ide o kapsový skladací stroj, ktorý presvedčí svojou flexibilitou, výbornou kvalitou skladania, vysokou produktivitou v dlhodobom trvalom chode a jednoduchou obsluhou. Falcovačka umožňuje skladanie papiera v jednej rovine aj do kríža.

Základné časti falcovačky

Falcovačka má tri stanice:

  • stanica má 4 kapsy,
  • stanica taktiež 4 kapsy,
  • stanica má nožový lom (to znamená, že je to trojlomová falcovačka pri štandardnom falcovaní, kde každý lom je v polovici hárku).
  • Závesný krížový lom KBl 52,
  • Závesný šupinový vykladač SA 52.

Falcovačka umožňuje skladanie papiera z formátu B2 do B3-B4-B5, podľa potrebného počtu lomov. Kapsy na staniciach umožňujú robiť paralelné lomy, čiže v prípade potreby 4 paralelných lomov (cik-cakovitý, harmonikový, lomy zapadajúce do seba alebo kombináciu týchto lomov), sa otvoria na prvej stanici aj kapsy č. 2, 3 a 4, a tým dosiahnete paralelné lomy. Na druhej stanici môžete potom preložiť túto zložku ešte na polovicu (alebo niekoľkonásobne paralelne podľa potreby).

Bigovanie – tvorba drážok pre ďalší ohyb

Bigovanie je praktickou pomôckou pri skladaní vlnitej lepenky alebo papiera. Falcovačka Stahlfolder Ti 52 Proline umožňuje bigovanie štandardne. Stroj je od výroby vybavený jedným kolieskom na bigovanie, perforovanie a rezanie.

stroj-na-skladanie-papieraZvyčajne sa bigovacie alebo perforovacie nože dávajú na prvú alebo druhú stanicu (uľahčuje a skvalitňuje to lom pri vyšších gramážach papiera).

Na tomto stroji je však možné na hriadeľ nainštalovať viacero bigovacích/perforovacích nožov vedľa seba a ponúknuť tak zákazníkom aj možnosť viacnásobne nabigovaného hárku.

Kvalitnejšie bigovanie sa dosahuje použitím systému „bigovanie proti PU“, čo znamená že protikus/drážka oceľového bigovacieho noža je z polyuretánu a nie z ocele. Drážka je tak ostrejšia a menej rozstrapkaná.

Výhody falcovacieho stroja, ktoré sa vyplatia

  • bezpečné oddeľovanie a transport archov: zaisťuje ho sacie koleso s dvoma radmi otvorov potiahnutých polyuretánom a rozfuky Airwing,
  • možnosť zdvojnásobenia pofalcovaných zložiek: rezací nôž rozreže pofalcované zložky pri výstupe z poslednej stanice – napr. na polovicu, čím sa získa dvojnásobná produkcia,
  • orezávanie v hlave a päte: to znamená, že pofalcované zložky sa pri výstupe z poslednej stanice orežú „hore a dole“ (čiže v hlave a päte na čistý rozmer),
  • lepenie pomocou lepiacej hlavy s riadiacou jednotkou: lepiaca dýza nanáša na vstupe do prvej stanice v strede hárku prúžok lepidla (jeho dĺžka sa dá programovať), presne v tomto mieste sa urobí krížny lom a takto dostanete zlepenú 8-stranovú zložku.
Prejsť na Blog