Chránená dielňa

Užitočné informácie pre Vás

Ako chránená dielňa vám poskytneme náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, na základe ktorého vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím

Náhradné plnenie nákupom produktov alebo služieb v chránenej dielni

V zmysle zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ, ktorý má v pracovnom pomere viac ako 20 zamestnancov, povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte minimálne 3,2 % z celkového počtu zamestnancov.

V opačnom prípade musí štátu ročne uhradiť odvod za každé takto nevytvorené pracovné miesto vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce za prvé tri štvrťroky za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu.

Suma odvodu (alebo skôr pokuty za neplnenie zákona) je závislá od výšky priemernej mzdy, a preto sa, tak ako všetky ostatné odvody, z roka na rok zvyšuje.

 

V roku 2023 tak minimálny odvod narástol až na 1540,00 € Hovoríme však o sume platnej len ak ide o jednu ZŤP osobu, ktorú by ste mali zamestnávať. Aj v tomto prípade platí okrem legislatívneho zákona aj zákon priamej úmery – čím viac osôb, tým vyšší je odvod.

Kalkulačka na výpočet náhradného plnenia

Nezamestnávate občanov so zdravotným postihnutím? Využite možnosť náhradného plnenia.

Ak patríte medzi firmy, ktoré nemôžu zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, môžete si plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím tzv. náhradným plnením.

Môžete to urobiť nepriamo, a to uprednostnením zadania zákazky na účely plnenia povinného podielu zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím pred zaplatením odvodu za neplnenie povinného podielu.

Od nás ako chránenej dielne obdržíte potvrdenie o realizovanej objednávke, ktoré vám zašleme po obdržaní úhrady faktúry. Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k už spomínanému výkazu, a tým máte nárok odpočítať si sumu realizovanej objednávky od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.

To znamená, že štát vám umožní nahradiť si zamestnávateľskú povinnosť tým, že nakúpite produkty či služby od chránenej dielne.

Náhradné plnenie však nehradíte v plnej výške odvodu, ale len vo výške 0,9 násobku, čo je 1369,00 €. Takto vzniknutý rozdiel predstavujú vaše ušetrené peniaze, teda za rok 2023  až 171,00 €.

Náhradné plnenie si vypočítate raz ročne a odovzdáte vo výkaze k 31. marcu.

Potrebujete obaly z hladkej alebo vlnitej lepenky či produkty ofsetovej tlače?

Šetrite rozumne a na správnych miestach.

Vyberte si z bohatej ponuky produktov od spoločnosti Tlačiarne Bardejov, s. r. o., ktorá je chránenou dielňou, a preto vám môže vystaviť 100% garantované potvrdenie na čerpanie náhradného plnenia.

Ak potrebujete krabice z hladkej alebo vlnitej lepenky, gastro obaly, prípadne rôzne produkty ofsetovej tlače (letáky, reklamné katalógy, časopisy, papierové tašky, firemné a produktové brožúry, plagáty, kalendáre atď.), kontaktujte nás a uplatnite si čerpanie náhradného plnenia.

Ako získate potvrdenie potrebné na čerpanie náhradného plnenia?

Po uhradení faktúry za objednané a dodané produkty vám vystavíme potvrdenie. To spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k výkazu, a tak si uplatníte nárok na odpočet sumy realizovanej objednávky od odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Nezabúdajte však, že náhradné plnenie nie je možné uplatňovať spätne a faktúra musí byť uhradená do konca kalendárneho roku, preto si nákup a úhradu našich produktov nenechávajte na poslednú chvíľu, ale radšej nás kontaktujte ihneď.