BANSKÁ ST A NICA Contemporary

BANSKÁ ST A NICA Contemporary

Tlačiareň Bardejov – darovali sme farby pre ofsetovú tlač a kníhtlač.

Otvorená platforma BANSKÁ ST A NICA s prívlastkom Contemporary, tvorí zázemie pre široké spektrum kultúrnych aktivít.

V strede záujmu je aktívna kultúrna produkcia, realizovaná prostredníctvom kreatívnych dielní, workshopov, sympózií a najmä rezidenčných pobytov profesionálnych umelcov, ktorí v objekte nájdu zázemie pre krátkodobé i niekoľkomesačné pobyty, tvorbu a vzájomnú konfrontáciu.

V priestore Banskej St a nice sa stretávajú v jednom čase umelci, ktorí tu tvoria, návštevníci provizórnej galérie, ktorá je v staničnej čakárni a cestujúci prichádzajúci a odchádzajúci vlakom, ktorí sa nestačia čudovať, ako táto monumentálna budova naberá druhý (kultúrny) dych.

bs2