Štandardizácia vo výrobe obalov

Štandardizácia vo výrobe obalov

FEFCO

Tak ako v každom priemysle, aj v produkcii kartónových krabíc a obalov je nutná určitá štandardizácia, ktorá sprehľadňuje a zjednocuje výrobný proces. Vo svete výrobcov kartónových krabíc a obalov je len málo skratiek natoľko významných a samozrejmých ako práve FEFCO.  Päť písmen predstavuje začiatočné písmená neziskovej organizácie Fédération Européenne des Fabricants de Carton Ondulé /www.fefco.org/ (Európska federácia výrobcov vlnitej lepenky) so sídlom v Bruseli, ktorá bola založená už v roku 1952 a ktorej úlohou je nielen zastupovať záujmy výrobcov kartónov z vlnitej lepenky v celej Európe, ale predovšetkým zastrešovať technické a ekonomické otázky výrobného procesu.

Výroba Obalov Tlačiareň Bardejov – Infografika

Proces výroby obalov z hladkej alebo vlnitej lepenky s možnosťou potlače v jednoduchej infografike.

infografika

MODIFIKÁCIE
Keďže vývoj obalov neustále napreduje, nedokáže katalóg FEFCO pokryť skutočne všetky možnosti konštrukcie obalov z vlnitých lepeniek. Špecifické potreby zákazníkov sa preto dajú vyriešiť individuálnym prístupom ku konštrukcii. V takom prípade je možné produkt vybaviť aj neštandardnými prvkami. Vždy však treba mať na pamäti, že rozmery požadovanej kartónovej krabice sa udávajú zásadne v milimetroch a merajú sa vždy vnútorné rozmery obalov v rozloženom stave a za bežných klimatických podmienok.