Papierové krabičky z hladkej lepenky

Papierové krabičky z hladkej lepenky

Menšie papierové krabičky sa vyrábajú z hladkej lepenky – tenkej, silnej a odolnej lepenky s veľkou plošnou hmotnosťou (215 g/m² až 700 g/m²), ktorá pozostáva zvyčajne z 3 – 6 vrstiev papiera.

Papierová krabička je však už hotový výrobok, pre ktorý v prvom rade treba vybrať vhodný typ lepenky, to znamená lepenku ideálnej kvality, hrúbky a povrchovej úpravy. Len vtedy je možné vyrobiť papierovú krabičku, ktorá poslúži svojmu účelu.

lepenkaGD2
Hladká Lepenka GD2 , zdroj: tlaciarenbardejov.sk

Z tohto dôvodu sa medzi výrobcami, distribútormi, spracovateľmi a konečnými odberateľmi produktov z hladkých lepeniek zaužíval kategorizačný systém rôznych kódov, ktoré pozostávajú z dvoch písmen a prípadne aj jednej číslice.

hladka-lepenka-GT1
Zloženie hladkej lepenky pod označením GT1

Spôsob označovania hladkej lepenky

Prvé písmeno kódu označuje druh povrchovej úpravy hladkej lepenky:

  • U – lepenka bez náteru,
  • A – lepenka natretá polievaním,
  • G – lepenka s klasicky natieraným povrchom.

Druhé písmeno označuje surovinu, ktorá prevláda v hmote hladkej lepenky:

  • Z – prevláda bielená, chemicky spracovaná buničina,
  • N – prevláda nebielená, chemicky spracovaná buničina,
  • C – prevláda mechanicky spracovaná buničina,
  • T – označuje triplex,
  • D – označuje duplex.
hladka-lepenka-GT2
Zloženie hladkej lepenky pod označením GT2

Kvalita lepeniek označených písmenami D a T je rovnaká, len hladká lepenka označená písmenom T obsahuje navyše náter spodnej rubovej strany.
Povedali sme, že k dvom písmenám v kódovom označení sa ešte môže pridať číslo. Týmto číslom sa pri všetkých typoch hladkých lepeniek, okrem lepenky typu D, označuje farba ich rubovej strany. Biela farba má číslo 1, krémová farba má číslo 2 a hnedá farba sa označuje číslom 4. Pri hladkých lepenkách typu D sa číslom označuje ich volúmen.

Výroba obalov

Napríklad číslo 1 znamená, že volúmen lepenky je väčší alebo rovný 1,45 g/cm3, číslom 2 sa označuje hladká lepenka, ktorej volúmen sa pohybuje v rozmedzí od 1,3 do 1,45 g/cm3, a číslo 3 majú hladké lepenky s volúmenom menším ako 1,3 g/cm3.

hladka lepenka GT3
Zloženie hladkej lepenky pod označením GT3

Výroba papierových krabičiek

Na výrobu skladačiek, teda papierových krabičiek, ktoré v obalovom priemysle prevládajú, sa používajú najmä natierané lepenky všetkých typov, ktoré sa od seba líšia predovšetkým kvalitou (a teda i cenou). Výber určitého typu závisí na jednej strane od cieľového využitia obalu, na druhej strane od požiadaviek na potlač. V menšej miere sú však na výrobu skladačkových krabičiek využívané aj nenatierané hladké lepenky UC1 a UC2.

hladkalepenka
krabice z hladkej lepenky