Čo je CAD vzorka?

Čo je CAD vzorka?

CAD vzorka predstavuje dôležitý prvok tlačiarenského procesu a mnohé výhody z neho plynú najmä zákazníkovi. Vďaka CAD vzorke totiž dokáže odhaliť technické chyby ešte pred spustením celého projektu do tlače a ušetrí si tak množstvo peňazí aj energie.

cadvzorka

Čo je to vlastne CAD?

Skôr než si povieme, čo je to CAD vzorka, mali by sme vysvetliť, čo znamená skratka CAD. Ide o písmenkovú skratku anglického pojmu Computer-Aided Design, čiže o tvorbu návrhov pomocou počítača. V princípe to znamená, že akýkoľvek predmet, ktorý sa bude vyrábať, sa vytvorí priamo v počítači a nie rukou na papier.

cad-sablona

CAD vizuály dnes nájdeme v najrôznejších oblastiach priemyselnej výroby: v automobilovom aj lodiarskom priemysle, vzdušnom a kozmickom dizajne, ale aj obalovej či inej výrobe. Dizajnéri pracujú v rôznych CAD programoch, ktoré im poskytujú množstvo výhod, okrem toho, že šetria papier, urýchľujú a sprehľadňujú proces tvorby vizuálu.

Načo je CAD vzorka dobrá?

cad-vzorka-obal-mydlo

CAD vzorka je prototyp navrhnutého objektu bez potlače vyrobený na základe plošnej šablóny (známej tiež ako technický výkres, mustra a v niektorých kruhoch aj ako „dieline“).

obal-cad-vzorka

CAD vzorky sa vyrábajú na rezacom plotri a slúžia na to, aby mal zákazník konkrétnejšiu predstavu o hotovej veci. Môžeme to uviesť na príklade, ak ste si dali podľa šablóny vyrobiť prototyp obalu na mydlo, vďaka CAD vzorke budete mať istotu, že jeho tvar zodpovedá vašim predstavám, že sa mydlo doň zmestí, že je dostatočne odolný na transport a pod.

Ako vyzerá šablóna?

Šablóna je návrh objektu, podľa ktorého sa bude vytvárať tlačený produkt, napríklad obalová krabička, rôzne typy obálok, prípadne foldre s vnútornými alebo vonkajšími úložnými priestormi.

Predstavte si ju ako rozložený zarovnaný obal, na ktorom sú vyznačené miesta ohybu, miesta zlepenia a výseky. Treba si uvedomiť, že bez šablóny sa obal vyrobiť nedá.

Čo však neznamená, že ho musíte vyrábať sami. Do tlačiarní môžete pokojne poslať už existujúci obal a obalový konštruktér si šablónu vyrobí sám tak, že rozloží krabicu, ktorú ste poslali, pomeria si ju a navrhne v CAD programe.

Aký je ďalší postup?

Len čo je šablóna v CAD programe hotová, vyrobí sa z nej vzorka a tá sa pošle zákazníkovi. V prípade, že je so vzorkou spokojný, vytvorí sa model (alebo aj mock-up), čiže prototyp už aj s potlačou.

Ak má zákazník voči modelu námietky alebo mu čokoľvek nevyhovuje, dolaďuje sa dovtedy, kým nie je spokojný. V tomto kroku výroby sa tiež testujú rôzne typy hladkej a vlnitej lepenky, aby mal produkt obal, ktorý zvládne očakávané prepravné podmienky.

Aké sú ďalšie výhody CAD vzorky?

cad-vzorka-kontrolny-stvorec

CAD vzorka umožňuje preveriť okrem pevnosti a tvaru obalu aj veľkosť a rozloženie vonkajšej plochy, na ktorej sa bude nachádzať grafická potlač aj text.

Vďaka nej si dokážete lepšie predstaviť, ako bude grafika a text pôsobiť na spotrebiteľa a či bude esteticky dostačujúci. Nezanedbateľnou výhodou CAD vzorky je jej elektronická podoba, to znamená, že zákazník môže pripomienkovať a poukazovať na chyby, skôr než investuje do priamej výroby.

S pomocou CAD vzorky jednoducho nenecháte nič na náhodu a máte istotu, že hotový obal bude plní svoju funkciu a všetko na ňom bude ladiť, sedieť a dobre vyzerať.

Výroba obalov