Návod pre podnikateľov ako ušetriť nákupom tovaru z chránenej dielne

Návod pre podnikateľov ako ušetriť nákupom tovaru z chránenej dielne

Každá organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac je povinná zamestnať človeka so zdravotným postihnutím. Toto nariadenie vyplýva zo Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a jeho nesplnenie so sebou prináša finančné výdavky.

Tie je však možné okresať využitím náhradného plnenia, ktoré získate nákupom produktov alebo služieb v chránenej dielni. Tlačiareň Bardejov, s. r. o. je chránená dielňa a rada vám s uplatnením náhradného plnenia pomôže.

Povinnosti zamestnávateľov a odvody z nich vyplývajúce

Každá organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac je povinná zamestnať človeka so zdravotným postihnutím.

Ak máte spoločnosť s viac ako 20 zamestnancami, v zmysle zákona o službách zamestnanosti vám vzniká povinnosť vytvoriť pracovný priestor aj pre občanov so zdravotným postihnutím, a to v počte minimálne 3,2% z celkového počtu zamestnancov.

Niektorým spoločnostiam však charakter práce na pracovisku z rôznych dôvodov neumožňuje vytvárať pracovné miesta pre zdravotne postihnutých, a preto musia štátu ročne uhradiť odvod za každé takto nevytvorené pracovné miesto. To predstavuje 0,9 násobku celkovej ceny práce za prvé tri štvrťroky za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu. Tak ako všetky odvody, aj tento závisí od výšky minimálnej mzdy, a preto je z roka na rok vyšší.

V minulom kalendárnom roku sa povinne odvádzalo 957 eur, v roku 2014 je to už rovných 977,- €. Navyše, táto suma je platná len na jednu ZŤP osobu, ktorú by ste mali povinne zamestnávať. Aj v tomto prípade platí zákon priamej úmery – čím viac pracovných miest by ste mali vytvoriť, a nevytvoríte, tým vyšší je odvod.

Prepočítajte si na našej kalkulačke výšku povinného odvodu za tento rok:

kalkulacka-nahradné plnenie
Kaľkulačka na výpočet náhradného plnenia

Ako uhradiť, ale neplatiť alebo nákup v chránenej dielni

Aj tu však existuje riešenie, ako odvod uhradiť, ale nezaplatiť pritom štátu plnú sumu. Skúsime to vysvetliť na príklade.

Povedzme, že vaša spoločnosť sa zameriava na varenie a rozvoz obedového menu. Máte viacero prevádzok a spolu zamestnávate 25 ľudí. Pracovné miesto pre zdravotne postihnutého človeka ste nevytvorili, pretože u vás nie sú preňho vhodné podmienky – práca v kuchyni je fyzicky náročná, často stresujúca. Podľa zákona ste teda povinný odviesť 977 eur štátu ako pokutu za nesplnenie povinnosti. Môžete si však situáciu uľahčiť tzv. náhradným plnením, teda zadaním zákazky chránenej dielni. Ak zadáte zákazku v plnej sume, čo je 868 EUR, štát vám odpustí 110 EUR z povinných odvodov. Zákazku však nemusíte zadať v plnej výške, ak to nie je potrebné.

Na obedové menu denne spotrebujete veľké množstvo papierových gastro obalov, navyše ste sa rozhodli rozšíriť svoju ponuku o pizzu a potrebujete celkom nový typ papierových prepraviek, tzv. pizza boxy. Zadáte ich výrobu našim tlačiarňam, ktoré vám ich vyrobia napríklad v hodnote 500 EUR a vy si túto sumu môžete od povinného odvodu odpočítať. Neušetríte tak 110 EUR na odvode, ako by sa stalo, keby ste si uplatnili plnú sumu náhradného plnenia, ale stále zaplatíte menej, ako keby ste zákazku zadali inam a nie našej chránenej dielni.

Ponuka našich tlačiarní je však taká bohatá, že sa z nej dajú vybrať produkty v plnej výške náhradného plnenia, prípadne si sumu môžete rozdeliť na viacero priebežných objednávok počas celého roka. Okrem výroby obalov (krabice z hladkej alebo vlnitej lepenky podľa želaných rozmerov, pizza boxy, gastro obaly) vyrábame aj produkty ofsetovej tlače (reklamné letáky, katalógy, časopisy, papierové tašky, firemné a produktové brožúry, plagáty, kalendáre atď.).

Ako získate potvrdenie potrebné na čerpanie náhradného plnenia?

Ako chránená dielňa vám môžeme poskytnúť potvrdenie o realizovanej objednávke a zašleme vám ho hneď, ako nám uhradíte faktúru za objednané a dodané produkty. Stačí, keď toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k spomínanému výkazu – to vám umožní nárokovať si na odpočet sumy realizovanej objednávky od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Neváhajte, náhradné plnenie sa dá uplatniť len do konca kalendárneho roka!

Nezabúdajte však, že ak si chcete uplatniť náhradné plnenie ešte za tento rok, musíte tak urobiť do konca kalendárneho roka, náhradné plnenie si nemôžete uplatniť spätne, preto sa s nákupom a úhradou z našej ponuky poponáhľajte a kontaktujte nás ihneď. Radi vašim požiadavkám obratom vyhovieme.